Arcsight Logo

HP ArcSight، یکی از پیشگامان صنعت SIEM است که این محصول قادر به جمع آوری، مجتمع سازی و همبسته سازی رویدادهای امنیتی سرتاسر سازمان یا شرکت و همچنین مدیریت لاگ های آن می باشد. این محصول از محصولات بخش Micro Focus شرکت HP می باشد. شرکت امن پردازان سورنا توانایی تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات Arcsight جهت استفاده در مراکز مانیتورینگ SOC را دارا می‏باشد.

محصولات HP Arcsight SIEM بشرح ذیل می باشد:

محصولات اصلی:

  •  ArcSight Enterprise Security Manager – ESM : تجزیه و تحلیل تهدیدات مختلف در یک پایگاه داده و ارتباط آسیب پذیری بر اساس سطح خطر
  • ArcSight Express : تجزیه و تحلیل تهدیدات در یک پایگاه داده و ارتباط آسیب پذیری در مقیاس کوچکتر از ESM
  • ArcSight Logger : انتقال real time جریان اطلاعات و دسته بندی آنها به لاگ های خاص
  • ArcSight Investigate: شناسایی و جلوگیری از تهدیدات ناشناخته و کاهش تاثیر رخدادهای امنیتی
  • ArcSight Data Platform (ADP) : ابزاری جهت نگهداری، جست و جو، تحلیل داده ها

محصولات مدیریتی:

  • ArcSight Data Platform (ADP) : ابزاری جهت نگهداری، جست و جو، تحلیل داده ها

 

Arcsight Console