نتایج قرعه کشی نفرات اول تا سوم


 

نام و نام خانوادگی توضیحات
خانم سویل علوی نفر اول
آقای حامد نصیرپور نفر دوم
 آقای محمد امانی  نفر سوم